Αναζήτηση σε αυτό το ιστολόγιο

Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2007

ΜΡΣΤΗΥΙΑ ΤΗΣ ΟΑΣΡΗΣ

ΜΡΣΤΗΥΙΑ ΤΗΣ ΟΑΣΡΗΣ Σνμφυωα με μια ευρενα στο Πανιμπσητετο του Κμτρπιαιζ, δεν πεαιζι ρλοο με τι σριεα ενιαι τοθοπεμετενα τα γταμαμρα μσεα σε μια λξεη, αεκρι το πώτρο και το ταελειτυο γαμρμα να ενιαι στη σωτση θσεη. Τα υλοπιοπα μροπουν να ενιαι σε τχιυεας θιεεσς και να μροπετιε να τις δαβαιαεστε χρωις πλβημορα. Ατυο γνιταει γαιτι ο απρωνθονις Εκεγλφοας δεν δαεβζιαι γαμρμα πορς γαμρμα κθαε λξεη, αλλα την λξεη σαν συνλοο.
Δημοσίευση σχολίου