Αναζήτηση σε αυτό το ιστολόγιο

Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2008

Γενική Συνέλευση 2008


ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/08-02-2008 συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης
http://tomasnao.files.wordpress.com/2008/02/2008-02-08-geniki-sinelefsi.jpg
Στη Νάουσα και στην αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου «ΒΕΡΜΙΟΝ» στον Άγιο Νικόλαο Νάουσας, σήμερα 08 Φεβρουαρίου 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 6.30 μ.μ., συνήλθαμε τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 20/15-01-2008 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα :
1. Έγκριση Απολογισμού, Ισολογισμού και λογαριασμού «Αποτελέσματα χρήσης 2007».
2. Έγκριση Κανονισμού Αρδεύσεως Περιόδου 2008.
3. Έγκριση προϋπολογισμού χρήσεως 2008 και προγράμματος συντηρήσεως και λειτουργίας έργων για την χρήση 2008.
4. Εξουσιοδότηση στο Δ.Σ. για σύναψη βραχυπρόθεσμου δανείου.
5. Η με αριθμό πρωτοκόλλου 74/26-02-2007/Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων/Οικονομική Επιθεώρηση Κεντρ. & Δυτ. Μακεδονίας πορισματική έκθεση ελέγχου του Οργανισμού μας για τα οικονομικά έτη 2004 μέχρι και 2006.
6. Διοικητικός απολογισμός - Διάφορες προτάσεις προς το Δ.Σ. του Οργανισμού.
Στη συνέλευση μετά από πρόσκληση είναι παρόντες και εκπρόσωποι της Υπηρεσίας Ε.Β. οι κ.κ. Γκαλίτσιος Νικόλαος και Παλουκίδης Βασίλης. Επίσης παρευρίσκονται και οι τακτικοί υπάλληλοι του Οργανισμού κ. Μπλιάτκας Θωμάς, Κυριακίδου Βαρβάρα και Θεοδοσιάδης Γεώργιος.
Μετά την διαπίστωση απαρτίας, αφού είναι παρόντες σαράντα επτά (47) σε σύνολο 67 αντιπροσώπων, αρχίζει η συνεδρίαση και εκλέγονται ψηφολέκτες οι κ.κ. 1. Μπλιάτκας Γεώργιος 2. Μπέρσος Χριστόδουλος ενώ πρακτικογράφος ορίζεται ο κ. Φετλής Δημήτριος.

Δημοσίευση σχολίου