Αναζήτηση σε αυτό το ιστολόγιο

Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2009

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ “Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ”

ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»

Ταχ. Διεύθυνση: Πλατεία Διοικητηρίου 7(Τρόμπακα) Τ.Κ. 592 00 ΝΑΟΥΣΑ

Τηλέφωνο : 2332024240 – FAX : 2332029578

Α.Φ.Μ. : 099614717 Δ.Ο.Υ. Νάουσας

ΠΡΟΣ :

Νάουσα, 05 Ιουνίου 2006

Αριθ. Πρωτ. : 53

ΤΟΠΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Σας στέλνουμε συνημμένα απόσπασμα πρακτικού συνεδριάσεως του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρίας μας για να σας κάνουμε γνωστή την νέα του διοίκηση που προήλθε από τις αρχαιρεσίες της 19ης Μαρτίου 2009 σύμφωνα με το καταστατικό, καθώς και την τροποποίηση του Καταστατικού με αλλαγή της θητείας του ΔΣ από δύο έτη σε τρία έτη.

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι αναπληρωματικά μέλη για το ΔΣ είναι οι :

1. Κουτσουπιά Φανή

2. Χαϊδής Νικόλαος

3. Κουρμούλης Παναγιώτης

και στην εξελεγκτική επιτροπή της Εταιρίας έχουν εκλεγεί οι :

1. Αντιφάκος Γρηγόριος

2. Λογδανίδης Ματθαίος

3. Τζώρτζης Βασίλειος

Για το Δ.Σ. της Εταιρίας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ευθυμιάδης Ιωάννης

Μπλιάτκας Θωμάς

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ

Σήμερα στις 19 Μαρτίου 2009 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. στα γραφεία της «Εταιρίας για την μελέτη της ιστορίας της Νάουσας και της περιοχής, Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» συνήλθε σε συνεδρίαση μετά την εκλογή του, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο με μοναδικό θέμα, την συγκρότησή του σε σώμα :

Παρόντες :

1)

Ευθυμιάδης Ιωάννης

6)

Σταματόπουλος Αναστάσιος

2)

Μπλιάτκας Θωμάς

7)

Σωτηρόπουλος Θωμάς

3)

Σπάρτσης Νικόλαος

8)

Φειδάντση Μαρία

4)

Αυξέντη Ναυσικά

9)

- - -

5)

Δαούτης Γεώργιος

Απόντες : Μυλωνάς Ιωάννης

Μετά από μυστική ψηφοφορία προέκυψε το παρακάτω αποτέλεσμα :

1)

Εθυμιάδης Ιωάννης

για το αξίωμα του

ΠΡΟΕΔΡΟΥ

2)

Σπάρτσης Νικόλαος

για το αξίωμα του

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ

3)

Μπλιάτκας Θωμάς

για το αξίωμα του

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

4)

Αυξέντη Ναυσικά

για το αξίωμα του

ΤΑΜΙΑ

5)

Σταματόπουλος Αναστάσιος

για το αξίωμα του

ΕΦΟΡΟΥ Δημοσίων Σχέσεων

6)

Δαούτης Γεώργιος

για το αξίωμα του

ΕΦΟΡΟΥ Κτιριακών εγκαταστάσεων

7)

Σωτηρόπουλος Θωμάς

για το αξίωμα του

ΕΦΟΡΟΥ Τύπου

8)

Φειδάντση Μαρία

για το αξίωμα του

ΕΦΟΡΟΥ Εκδηλώσεων

9)

Μυλωνάς Ιωάννης

για το αξίωμα του

Μέλους

Όλοι οι παραπάνω δήλωσαν ότι αποδέχονται το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, καθώς και το αξίωμά τους.

Αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα, λύεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας Ο Ταμίας Τα υπόλοιπα μέλη

--------------------------------------------------------------------------------------------

Αντίγραφο με ακρίβεια από το βιβλίο πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Ευθυμιάδης Ιωάννης

Μπλιάτκας Θωμάς

Δημοσίευση σχολίου