Αναζήτηση σε αυτό το ιστολόγιο

Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2009

Το δικαίωμα της ψήφου στις Γυναίκες

Άρθρο που είχε δημοσιευθεί πριν 81 χρόνια στην εφημερίδα “Νέα Ημέρα” στις 20-03-1928

ψήφος γυναικών

Ορισμένα τινά Ελληνικά θήλεα ζητούν να δοθή ψήφος εις τας γυναίκας. Σχετικώς μPSHFO STIS GYNAIKES ε το ίδιον τούτο θέμα διαπρεπέστατος επιστήμων είχεν άλλοτε αναπτύξη απο του βήματος της Βουλής το επιστημονικώς πασίγνωστον, άλλως τε, γεγονός ότι παν θήλυ διατελεί εις ανισόρροπο και έξαλλον πνευματικήν κατάστασιν ωρισμένας ημέρας εκάστου μηνός. Επειδή, εν τούτοις, αι ημέραι αύται, δεν συμπίπτουν ως προς όλα τα θήλεα, είναι αδύνατον να ευρεθεί ημέρα πνευματικής ισορροπίας και ψυχικής γαλήνης όλων των θηλέων, ώστε την ευτυχή εκείνη ημέραν να ορίζωνται αι εκάστοτε εκλογαί. Η γυναικεία συνεπώς ψήφος είναι πράγμα επικίνδυνον, άρα αποκρουστέον.

Ετικέτες Technorati: ,,
Δημοσίευση σχολίου