Αναζήτηση σε αυτό το ιστολόγιο

Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2008

Ομήρου... αγγλικά

    Μια εργασία βασισμένη σε μελέτη της ομογενούς καθηγήτριας Αναστασίας Γονέου.
    Με τίτλο "Ελληνική Γλώσσα - τροφός όλων των γλωσσών", η Αναστασία Γονέου, μεταξύ άλλων, αναφέρει:

"Η Ομηρική (Ελληνική) Γλώσσα, αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία στηρίχτηκαν πλήθος σύγχρονων γλωσσών. Ακόμα κι αν δεν υπήρχε καμιά άλλη αναφορά, ακόμα κι αν δεν είχε διασωθεί κανένα προκατακλυσμιαίο μνημείο, θα αρκούσε η Ελληνική Γλώσσα ως απόδειξη της ύπαρξης στο παρελθόν, μιας εποχής μεγάλου πολιτισμού. Στη γλώσσα μας είναι εμφυτευμένη όλη η γνώση που κατέκτησε ο άνθρωπος, ως την παρούσα στιγμή. Κάθε ελληνική λέξη - όρος φέρει ένα βαρύ φορτίο νόησης, φορτίο που οι προγενέστεροι 'εξόδευσαν', για να κατακτήσουν γνωστικά τη συγκεκριμένη έννοια και να τη 'βαπτίσουν' με το συγκεκριμένο όνομα - λέξη".

Παράδειγμα:
AFTER = απ' το ομηρικό:
αυταρ= μετά. Ο Όμηρος λέει: "θα σας διηγηθώ τι έγινε αυτάρ".
AMEN = λατινικά: amen. Το γνωστό αμήν προέρχεται απ' το αρχαιότατο ή μην= αληθώς, (Ιλιάδα Ομήρου β291-301), ημέν. Η εξέλιξη του ημέν είναι το σημερινό: αμέ!
BANK = λατινικά: pango απ' το παγιώ, πήγνυμι. Οι τράπεζες πήραν την ονομασία τους απ' τα πρώτα 'τραπέζια' (πάγκους) της αγοράς.
BAR = λατινικά: barra απ' το μάρα = εργαλείο σιδηρουργού.
BOSS = απ' το πόσσις = ο αφέντης του σπιτιού.
BRAVO = λατινικό, απ' το βραβείο.
BROTHER = λατινικά: frater απ' το φράτωρ.
CARE = απ' το καρέζω.
COLONIE = απ' το κολώνεια = αποικιακή πόλη.
DAY = Οι Κρητικοί έλεγαν την ημέρα 'δία'. Και: ευδιάθετος = είναι σε καλή μέρα
DISASTER = απ' το δυσοίωνος + αστήρ.
DOLLAR = απ' το τάλλαρον = καλάθι που χρησίμευε ως μονάδα μέτρησης στις ανταλλαγές π.χ. "δώσε μου 5 τάλλαρα σιτάρι". Παράγωγο είναι το τάλληρο, αλλά και το τελλάρο!
DOUBLE = απ' το διπλούς- διπλός.
EXIST = λατινικά: ex+sisto απ' το έξ+ίστημι= εξέχω, προέχω.
EXIT = απ' το έξιτε = εξέλθετε.
EYES = απ' το φάεα = μάτια.
FATHER = απ' το πάτερ (πατήρ).
FLOWER = λατινικά: flos απ' το φλόος.
FRAPPER = απ' το φράγκικο hrappan που προέρχεται απ' το (F)ραπίζω= κτυπώ (F= δίγαμμα).
GLAMOUR = λατινικά: gramο ur απ' το γραμμάριο. Οι μάγοι παρασκεύαζαν τις συνταγές τους με συστατικά μετρημένα σε γραμμάρια κι επειδή η όλη διαδικασία ήταν γοητευτική και με κύρος, το gramou r-glamou r, πήρε τη σημερινή έννοια.
HEART, CORE = απ' το κέαρ = καρδιά.
HUMOR = απ΄το χυμόρ = χυμός (Στην ευβοϊκή διάλεκτο, όπως αναφέρεται και στον Κρατύλο του Πλάτωνα, το τελικό 'ς' προφέρεται ως 'ρ'. Π.χ. σκληρότηρ αντί σκληρότης).
I = απ' το εγώ ή ίω, όπως είναι στη βιωτική διάλεκτο.
ILLUSION = απ' το λίζει = παίζει.
IS = απ' το είς.
KARAT = απ' το κεράτιον, (μικρό κέρας για τη στάθμιση βάρους).
KISS ME = απ' το κύσον με = φίλησέ με (...είπε ο Οδυσσέας στην Πηνελόπη).
LORD = απ' το λάρς. Οι Πελασγικές Ακροπόλεις ονομάζονταν Λάρισσες και ο διοικητής τους λάρς ή λαέρτης. Όπως: Λαέρτης - πατέρας του Οδυσσέα).
LOVE = λατινικά: love απ' το 'λάFω'. Το δίγαμμα (F) γίνεται 'αυ'και 'λάF ω' σημαίνει "θέλω πολύ".
MARMELADE = λατινικά: melimelum απ' το μελίμελον = κυδώνι.
MATRIX = απ' το μήτρα.
MATURITY = λατινικά: matures απ' το μαδαρός = υγρός.
MAXIMUM = λατινικά: maximum απ' το μέγιστος.
MAYONNAISE = απ' την πόλη Mayon, πήρε τ' όνομά της απ' το Μάχων = ελληνικό όνομα και αδελφός του Αννίβα.
ME = απ' το με.
MEDICINE = λατινικά: medeor απ' το μέδομαι, μήδομαι = σκέπτομαι, πράττω επιδέξια. Και μέδω = φροντίζω, μεδέων = προστάτης.
MENACE = απ' το μήνις.
MENTOR = απ' το μέντωρ.
MINE = απ' το Μινώαι (= λιμάνια του Μίνωα, όπου γινόταν εμπόριο μεταλλευμάτων. "Κρητών λιμένες, Μίνωαι καλούμεναι". (Διοδ.Σικελ. Ε'84.2).
MINOR = λατινικά: minor απ' το μινύς = μικρός. Στα επίσημα γεύματα είχαν το μινύθες γραμμάτιον, ένα μικρό κείμενο στο οποίο αναγραφόταν τι περιλάμβανε το γεύμα. Παράγωγο το menu.
MODEL = απ' το μήδος = σχέδιο (η ίδια ρίζα με το μόδα (= moda).
MOKE = απ' το μώκος = αυτός που χλευάζει.
MONEY = λατινικά: moneta απ' το μονία = μόνη επωνυμία της Θεάς Ήρας: Ηραμονία. Στο προαύλιο του ναού της Θεάς στη Ρώμη ήταν το νομισματοκοπείο και τα νομίσματα έφεραν την παράστασή της, (monetae).
MOTHER = απ' το μάτηρ, μήτηρ.
MOVE = απ' το ομηρικό αμείβου = κουνήσου!
MOW = απ' το αμάω = θερίζω.
NIGHT = απ' το νύχτα.
NO = λατινικά: non, ne απ' το νη: αρνητικό μόριο ("νε τρώει, νε πίνει"), ή (νηπενθής = απενθής, νηνεμία = έλλειψη ανέμου.
PAUSE = απ' το παύση.
RESISTANCE = απ' το ρα + ίστημι.
RESTAURANT = απ' το ρα + 'ισταμαι = έφαγα και στυλώθηκα.
RESTORATION = λατινικά: restauro απ' το ρα + ίστημι, όπου το ρα δείχνει συνάρτηση, ακολουθία, π.χ. ρά-θυμος και ίστημι = στήνομαι.
SERPENT = λατινικά: serpo απ' το έρπω (ερπετό). Η δασεία προφέρεται ως σ = σερπετό.
SEX = απ' το έξις. Η λέξη δασύνεται και η δασεία μετατρέπεται σε σίγμα και = s + έξις.
SIMPLE = απ' το απλούς (η λέξη δασύνεται).
SPACE = απ' το σπίζω = εκτείνω διαρκώς.
SPONSOR = απ' το σπένδω = προσφέρω (σπονδή).
TRANFER = απ' το τρύω (διαπερνώ) + φέρω. Transatlantic = διαπερνώ τον Ατλαντικό.
TURBO = απ' το τύρβη = κυκλική ταραχώδης κίνηση.
YES = απ' το γε = βεβαίως.
WATER = απ' το Ύδωρ (νερό), με το δ να μετατρέπεται σε τ.

Πηγή: http://durabond.ca/gdouridas/glossa2.html#2    www.xrysalogia.gr

Ετικέτες Technorati: ,

 

Δημοσίευση σχολίου